Taisyklės

1 §

Preliminarios nuostatos

 1. Internetinę parduotuvę mousepad24.eu, pasiekiamą interneto adresu https://mousepad24.eu, valdo ANITA MAKARSKA-GURGACZ, NIP: 7122860322, ul. Techniczna 4 20-151 Liublinas.
 2. Šios taisyklės ir nuostatai skirti Klientams ir nustato nuotolinės prekybos sutarties su Klientu sudarymo per Parduotuvę taisykles ir tvarką.

2 §

Apibrėžtys

 1. Pardavėjas – ANITA MAKARSKA-GURGACZ, NIP: 7122860322, ul. Techniczna 4 20-151 Liublinas.
 2. Klientas – bet koks subjektas, perkantis per Parduotuvę.
 3. Parduotuvė – Pardavėjo valdoma internetinė parduotuvė šiuo interneto adresu: https://mousepad24.eu.
 4. Paskyra – paslaugų ir funkcijų, kuriomis Vartotojas gali naudotis užsiregistravęs ir prisijungęs prie Parduotuvės, rinkinys, taip pat Kliento duomenų ir nustatymų, susijusių su Kliento paslaugų ir svetainių, prie kurių reikia prisijungti, veikimu, rinkinys.
 5. Nuotolinė sutartis – sutartis, sudaroma su Klientu organizuotoje nuotolinių sutarčių sudarymo sistemoje (parduotuvėje), šalims tuo pačiu metu fiziškai nedalyvaujant, išimtinai naudojant vieną ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių, iki sutarties sudarymo imtinai.
 6. Taisyklės ir sąlygos – šios Parduotuvės taisyklės ir nuostatai.
 7. Užsakymas – Pirkėjo valios pareiškimas, pateikiamas per Užsakymo formą, kuriuo siekiama tiesiogiai sudaryti Produkto ar Produktų pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju.
 8. Užsakymo forma – interaktyvi forma, kurią galima rasti Parduotuvėje ir kurioje galima pateikti Užsakymą (kuriam reikalingas išankstinis Pardavėjo patvirtinimas), visų pirma įtraukiant Produktus į Krepšelį ir nurodant Pardavimo sutarties sąlygas, įskaitant pristatymo ir apmokėjimo būdą.
 9. Krepšelis – Parduotuvės programinės įrangos elementas, kuriame matomi Pirkėjo pasirinkti pirkti produktai, taip pat galimybė nustatyti ir keisti Užsakymo informaciją, ypač produktų kiekį.
 10. Prekė – Parduotuvėje esanti prekė, dėl kurios Pirkėjas ir Pardavėjas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį.
 11. Pirkimo-pardavimo sutartis – nuotolinės sutarties forma tarp Kliento ir Pardavėjo sudaryta ar sudaryta Produkto pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma internetinėje parduotuvėje.
 12. Interaktyvūs įrankiai – internetinės programinės įrangos funkcijų rinkinys, leidžiantis Klientui pritaikyti užsakyto produkto vizualizaciją.
 13. Užsakyto gaminio vizualizacija – tai skaitmeninis vaizdas, kurio kokybė ir specifiškumas leidžia pakeisti gaminį nuotrauka.
 14. Communicator – Parduotuvės internetinė programinė įranga, leidžianti Pardavėjui ir Pirkėjui keistis SMS žinutėmis.
 15. Kurjeris – išorės subjektas, teikiantis kurjerių paslaugas ir turintis atskirą sutartį su Pardavėju dėl Produktų pristatymo Klientui paslaugų teikimo vykdant Pardavimo sutartį.
 16. Mokėjimo tarpininkas – išorinė mokėjimo sistema imoje, kurią valdo ING Śląski S.A., kurios registruota buveinė yra Katovicuose.

3 §

Techniniai reikalavimai

 1. Norint naudotis Parduotuve, įskaitant Parduotuvės asortimento naršymą ir Produktų užsakymų pateikimą, būtina:
  1. galinė įranga su prieiga prie interneto.
  2. aktyvią elektroninio pašto (el. pašto) paskyrą,

4 §

Bendra informacija

 1. Pardavėjas, kiek tai leidžia įstatymai, neatsako už bet kokius trikdžius, įskaitant Parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl force majeure aplinkybių, neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymo dėl bet kokių priežasčių arba internetinės parduotuvės nesuderinamumo su Kliento technine infrastruktūra.
 2. Norint naršyti parduotuvės asortimentą, nebūtina susikurti paskyros. Užsakyti Parduotuvės asortimente esančius produktus Klientas gali pateikdamas būtinus asmens ir adreso duomenis, kad užsakymas galėtų būti įvykdytas.

5 §

Užsakymo pateikimo taisyklės

 1. Norint pateikti Užsakymą, būtina:
  1. Pasirinkite gaminį, kuris yra užsakymo objektas, ir spustelėkite mygtuką “Į krepšelį”.
  2. pritaikyti užsakyto Produkto elementus, pvz., spalvą, dizainą, naudodamiesi svetainėje esančiomis interaktyviomis priemonėmis.
  3. Užpildykite užsakymo formą iki: Užpildykite Užsakymo formą: sukurkite Užsakymo produkto vizualizaciją, įveskite Užsakymo gavėjo duomenis ir adresą, kuriuo Produktas turi būti pristatytas, įveskite sąskaitos faktūros duomenis, jei jie skiriasi nuo Užsakymo gavėjo.
  4. pateikti Kliento užsakymo nurodymą.
  5. Gauti iš Pardavėjo užsakymo dispozicijos patvirtinimą.
  6. Sutikti su Taisyklių ir sąlygų, Privatumo politikos nuostatomis.
  7. Puslapyje spustelėkite mygtuką “Užsakyti ir sumokėti”, kurio nuoroda bus pateikta el. laiške arba kliento paskyroje.
  8. Pasirinkite vieną iš galimų mokėjimo būdų ir, priklausomai nuo mokėjimo būdo, sumokėkite už užsakymą iki nurodyto termino.
 2. Pardavėjas gali atmesti Kliento pateiktą Produkto vizualizaciją nenurodydamas priežasties.
 3. Pardavėjas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Užsakymo gavimo informuoja Pirkėją apie vizualizacijos atmetimą, išsiųsdamas informaciją Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Jei Klientas per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos neinformuoja Kliento apie vizualizacijos atmetimą, laikoma, kad jis priėmė užsakymą.
 4. Dėl techninių gamybos priežasčių Pardavėjas gali per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą . 3, pasiūlyti Klientui savo užsakyto produkto vizualizaciją, kurią Klientas gali priimti arba atmesti. Pardavėjo pasiūlytos vizualizacijos priėmimo arba atmetimo terminą kiekvienu atveju nustato ir praneša Pardavėjas, tačiau jis negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos nuo pasiūlymo išsiuntimo Klientui. Atitinkamo sprendimo priėmimo terminas automatiškai pratęsia įsakymo nagrinėjimo laiką.
 5. Užsakyto gaminio vizualizacija tarp Pirkėjo ir Pardavėjo bus vykdoma per “Messenger”, el.
 6. Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėja, kad dalies užsakymo objekto nėra, Pardavėjas informuoja Pirkėją apie faktinę padėtį, o Pardavėjas, remdamasis Pardavimo sutartimi, nusprendžia, kaip jį įvykdyti (dalinis įvykdymas, laukimo termino pratęsimas, viso užsakymo atšaukimas).
 7. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam terminui 3 ir (arba) 4, klientui neleidžiama keisti savo sprendimo dėl vizualizacijos.
 8. Pardavėjas neatsako už bet kokias klaidas kliento pasirinktose ir patvirtintose vaizdinėse medžiagose.

6 §

Vizualizavimo reikalavimai

 1. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytą Produkto ženklinimo turinį.
 2. Pardavėjas neatsako už Kliento pakeistą Užsakyto gaminio vizualizacijos turinį.
 3. Mažmeninės prekybos įmonė neatsako už jokias trečiųjų šalių pretenzijas dėl jų teisių, susijusių su vizualizacijos turiniu, pažeidimo. Užsakovas pats atsako už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus, taip pat ir už žalą.
 4. Atlikdamas vizualizaciją arba įkeldamas bet kokius vaizdų failus į Pardavėją, Klientas privalo laikytis galiojančių teisinių nuostatų.

7 §

Pristatymai

 1. Produktai pristatomi tik Europos Sąjungos ir EEE teritorijoje ir užsakymo pateikimo metu Kliento nurodytu adresu.
 2. Pristatymas vykdomas pagal Kurjerio paslaugų teikimo sąlygas, kaip nurodyta jose.
 3. Jei Klientas neatsiima užsakyto Produkto, Pardavėjas 3 kalendorines dienas saugo Produktą kurjerio sandėlyje. Pardavėjas turi teisę reikalauti iš kliento padengti visas saugojimo išlaidas.
 4. Jei Klientas nurodo neteisingą ar netikslų adresą, Pardavėjas 3 kalendorines dienas Produktą saugo Kurjerio sandėlyje. Pardavėjas turi teisę reikalauti iš kliento padengti visas saugojimo išlaidas.
 5. Jei nustatoma, kad gautas siuntinys yra pažeistas, Klientas, dalyvaujant Kurjerio atstovui, privalo surašyti protokolą, vadovaudamasis Kurjerio paslaugų teikimo taisyklėmis, pagal jose nurodytas taisykles.
 6. Šio straipsnio dalyje nurodytas protokolas 5 turi pasirašyti kurjerio atstovas. Tinkamai nesurašytas protokolas atima iš Pirkėjo teisę pateikti Pardavėjui pretenziją šiuo klausimu.
 7. Klientas privalo iš karto gavęs gaminį patikrinti jo kiekį ir kokybę.
 8. Esant bet kokiems kiekybiniams ar kokybiniams neatitikimams, Pirkėjas privalo kuo greičiau raštu informuoti Pardavėją, naudodamasis komunikatoriumi arba siųsdamas elektroninį laišką adresu: orders@mousepad.eu. Informacijoje turėtų būti nurodytas užsakymo numeris arba kliento duomenys ir kuo išsamesnis pažeidimo aprašymas.
 9. Produkto pristatymo išlaidas apmoka Klientas. Ši kaina įskaičiuota į viso užsakymo kainą.
 10. Pardavėjas neatsako už gaminio praradimą, gaminio sugadinimą transportavimo metu ar pristatymo vėlavimą dėl kurjerio kaltės.

8 §

Apmokėjimas. Mokėjimas internetu

 1. Parduotuvėje galima atlikti šių tipų mokėjimus:
  1. Mokėjimas banko pavedimu į Pardavėjo sąskaitą,
  2. Elektroniniai mokėjimai,
  3. Mokėjimas kredito kortele,
 2. Klientas gali pasirinkti šias mokėjimo už užsakytas Prekes formas: Mokėjimai BLIK, mokėjimo kortelė, elektroninis pervedimas per išorinę mokėjimo sistemą imoje, kurią valdo bendrovė ING Bank Śląski S.A., kurios buveinė yra Katovicuose.
 3. Klientas, norintis naudotis Mokėjimo tarpininko paslaugomis, privalo laikytis atitinkamo Mokėjimo tarpininko sąlygų. Šių reglamentų turinį galima rasti adresu: https://data.imoje.pl/docs/imoje_regulamin_platnosci.pdf
 4. Klientas privalo pakeisti mokėjimo būdą, jei neįmanoma atlikti mokėjimo iš pradžių pasirinktu būdu.
 5. Pirkėjas privalo pats patikrinti, ar jo banko sąskaita palaiko internetinius ir periodinius mokėjimus, ir Pardavėjas už tai neatsako.
 6. Parduotuvė neatsako už naudojimąsi Parduotuvės svetaine ar mokėjimo paslaugų teikėju nesilaikant Taisyklių ir sąlygų.
 7. Klientas atsako už bet kokias pasekmes, kilusias dėl neteisingai užpildytų formų Parduotuvės interneto svetainėje, ypač dėl to, kad Klientas pateikė neteisingus ar netikslius duomenis.

9 §

Naujienlaiškis

 1. Naujienlaiškio paslauga – tai Pardavėjo siunčiami elektroninio pašto pranešimai šios paslaugos Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuose pateikiama informacija apie Parduotuvės pasiūlymus ir Parduotuvėje organizuojamas akcijas.
 2. Klientas, sudarydamas su Pardavėju naujienlaiškio paslaugų sutartį, suteikia savo el. pašto adresą, nurodytą registracijos formoje, kad galėtų gauti 2 skyriuje nurodytus el. pašto pranešimus. 1.
 3. Naujienlaiškio paslauga yra nemokama.
 4. Naujienlaiškio paslauga gali naudotis bet kuris asmuo, kuris įveda savo el. pašto adresą Parduotuvės svetainės skiltyje “Naujienlaiškis” ir paspaudžia mygtuką “Siųsti”. Paspaudus nurodytą mygtuką, Pardavėjui išsiunčiamas nurodytas el. pašto adresas ir kartu sudaroma naujienlaiškio paslaugų sutartis šiose Taisyklėse ir sąlygose nurodytomis sąlygomis.
 5. Naujienlaiškio paslauga pradedama teikti, kai tik sudaroma Naujienlaiškio sutartis, su kuria Klientas sutinka.
 6. Naujienlaiškio paslaugų sutartis sudaroma neribotam laikui.
 7. Norint naudotis naujienlaiškio paslauga, reikia turėti prieigą prie interneto ir el. pašto adresą, o specialių techninių reikalavimų, išskyrus standartinę operacinę sistemą ir standartinę interneto naršyklę, nereikia.
 8. Pardavėjas informuoja, kad atskiri naujienlaiškiai yra kūriniai, kaip apibrėžta 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (suvestinis tekstas Dz.U. 2006 Nr. 90, punktas 631 su pakeitimais).
 9. Klientas turi teisę nutraukti naujienlaiškio sutartį, išsiųsdamas atitinkamą pareiškimą el. pašto adresu orders@mousepad24.eu. Sutarties nutraukimas įsigalioja iš karto.

10 §

Pavyzdžiai

 1. Pavyzdys yra 1 vnt. Parduotuvėje parduodamas produktas be ženklinimo, kuris leidžia įvertinti galutinio pavidalo prekės charakteristikas ir savybes, taip pat juo siekiama reklamuoti prekę. Taigi pardavėjo atliktas pavyzdžio perdavimas nėra prekių tiekimas ir neapmokestinamas pagal CK 6.2 straipsnį. 7 dalis. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo 2 straipsnį.
 2. Sprendimą pateikti pavyzdžius pirkėjui priima mažmenininkas.
 3. Mažmeninės prekybos įmonė neprivalo pagrįsti savo sprendimo, kaip nurodyta 5 dalies 2 punkte.
 4. Klientas neturi teisės apskųsti Pardavėjo sprendimo, kaip nurodyta 5 dalies 2 punkte.
 5. Pavyzdžio pristatymo išlaidas apmoka klientas.
 6. Mėginį galima užsisakyti per atitinkamą parduotuvės modulį arba siunčiant žinutę el. pašto adresu: orders@mousepad24.eu.
 7. Mėginiai pristatomi pagal Taisyklių ir nuostatų 7 dalį.
 8. Mokėjimas už pavyzdžių pristatymą atliekamas pagal Taisyklių ir nuostatų 8 dalį.

11 §

Pardavimo sutarties vykdymas

 1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma po to, kai Pirkėjas ir Pardavėjas patvirtina užsakymo produkto vizualizaciją.
 2. Užsakymo gavimo patvirtinimas ir jo priėmimas vykdyti atliekamas Pardavėjui išsiunčiant Pirkėjui atitinkamą el. pašto pranešimą Pirkėjo el. pašto adresu, nurodytu pateikiant Užsakymą.

12 §

Sutarties atsisakymas

 1. Dėl gaminio, kuris nėra surenkamas, gaminamas pagal Kliento specifikacijas arba skirtas Kliento individualiems poreikiams tenkinti, pobūdžio Klientas negali atsisakyti sutarties ir Klientas atitinkamai informuojamas, kad jis praranda teisę atsisakyti sutarties 5 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytu momentu pagal 5 straipsnio 7 dalies nuostatą.

13 §

Leistini skirtumai

 1. Pardavimo sutarties objektas dėl techninių gamybos įrenginių apribojimų gali šiek tiek skirtis nuo vizualizacijos, priimtos pagal § 5 2-7 punktus, šiais parametrais:
  1. Gaminio matmenys
  2. Produkto svoris
  3. Spalva / atspalvis
  4. Apdaila, įskaitant, pavyzdžiui, kraštus
  5. Spausdinti spalvinimą
  6. Grafikos padėties nustatymas
  7. Pakuotė
 2. Santykinė 10 % numatytosios vertės paklaida turėtų būti laikoma nedideliu skirtumu.

14 §

Skundai

 1. Norėdami pateikti skundą pagal skundų nagrinėjimo procedūrą, turite:
  1. užpildykite skundo formą, kurią rasite čia,
  2. išsiųsti užpildytą skundo formą kartu su pirkimą Parduotuvėje patvirtinančiu dokumentu Parduotuvės el. pašto adresu orders@mousepad24.eu.
 2. Vykdant skundo nagrinėjimo procedūrą, skundo formoje turi būti aprašyta skundo priežastis ir pateikti atitinkami dokumentai, patvirtinantys neatitikimą.
 3. Vykdant skundo nagrinėjimo procedūrą, klientas privalo Pardavėjo prašymu pateikti reklamuojamą Produktą, kad būtų galima patvirtinti defektą.
 4. Pardavėjas į skundo prašymą atsako nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo formos gavimo dienos, o jei tai neįmanoma, Pardavėjas per šį laikotarpį informuoja Pirkėją, kiek laiko bus nagrinėjamas skundas.
 5. Bet kokie pristatytų Produktų dalies neatitikimai nesuteikia Klientui teisės skųstis dėl viso Užsakymo.
 6. Skundžiamo Produkto pristatymo išlaidas padengia Pardavėjas, jei Klientas nėra verslininkas arba Pirkėjas nenaudoja pirkimo-pardavimo sutarties objekto savo verslui vykdyti.
 7. Verslo klientui, įsigyjančiam gaminį, susijusį su šio verslo pobūdžiu, Pardavėjo atsakomybė pagal garantiją dėl defektų netaikoma, kaip numatyta CK 6.2 straipsnyje. Civilinio kodekso 558 straipsnio 1 dalis.
 8. Klientui, kuris perka verslo tikslais, tačiau pirkinys nėra profesinio pobūdžio pirkėjo pirkinys, taikoma skundų nagrinėjimo procedūra, aprašyta šio skyriaus 1 punkte. 1-3.
 9. Skundo pateikimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos sumokėti Pardavėjui už pateiktą užsakymą.
 10. Pardavėjo atsakomybė neapima vadinamosios “atsakomybės”. netiesioginė žala ir negautas pelnas.
 11. Pretenzija gali būti atmesta, jei tos pačios specifikacijos gaminio charakteristikų paklaida yra mažesnė nei 10 %.
 12. Pretenzija gali būti atmesta, jei 13 punkte nurodytų gaminio charakteristikų paklaida yra mažesnė nei 10 %.

15 §

Asmens duomenų apsauga

 1. Klientas sutinka, kad pardavėjas gali tvarkyti asmens duomenis, kuriuos klientas pateikė pateikdamas užsakymą ir naudodamasis Parduotuve.
 2. Pirkėjo asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau, jei Pardavėjas nesutiks tvarkyti asmens duomenų, Pardavėjas negalės teikti elektroninių paslaugų ir vykdyti pirkimų Parduotuvėje.
 3. Asmens duomenis tvarko Pardavėjas, t. y. ANITA MAKARSKA-GURGACZ, NIP: 7122860322, ul. Techniczna 4 20-151 Lublin (asmens duomenų valdytojas).
 4. Pardavėjas tvarko Kliento asmens duomenis, kad galėtų teikti paslaugas elektroniniu būdu, sudaryti ir vykdyti pardavimo sutartis su Klientu dėl Produktų, nurodytų Kliento užsakymuose, taip pat rinkodaros tikslais, jei Klientas su tuo sutiko, įskaitant visų pirma komercinės informacijos siuntimą Klientui elektroniniu būdu.
 5. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti. Asmens duomenis galima ištaisyti arba ištrinti prisijungus prie Kliento paskyros arba pranešus Pardavėjui šiuo el. pašto adresu: amakarska@optima-reklama.com.
 6. Jei pateikiate asmeninius duomenis, susijusius su atsiliepimų apie gaminius skelbimu Parduotuvėje arba socialiniuose tinkluose, sutinkate, kad tokie duomenys būtų atskleisti neribotam asmenų ratui.
 7. Klientas pareiškia, kad pateikti asmens duomenys yra jo asmens duomenys.
 8. Išsamios nuostatos dėl asmens duomenų apsaugos pateiktos privatumo politikoje, kurią galima rasti parduotuvės interneto svetainėje.

16 §

Galutinės nuostatos

 1. Bet kokie ginčai, kylantys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, sprendžiami bendrosios kompetencijos teismuose pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas.

Shopping cart

close